Åseleutställningen. Enskild bild på Nila och andra bilden Nila och Nova.